Hopp til innhold

Regnskap Norge


Sykepenger under ventekarantene

Arbeidstaker kan få sykmelding og sykepenger under ventekarantene dersom øvrige vilkår er oppfylt.

Les mer

Midlertidig rett til feriepenger

Det er foreslått å innføre en midlertidig rett til feriepenger beregnet av dagpenger mottatt i 2020 for utbetaling i 2021 og 2022. 

Les mer

Høring om utsettelse av frister for årsregnskap og ordinær generalforsamling

Finansdepartementet foreslår å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder i 2021.

Les mer

Ny administrerende direktør i Regnskap Norge

Rune Aale-Hansen tiltrer 1. september 2021. Han er siviløkonom med flere års erfaring som toppleder og har god kompetanse innen næringspolitisk arbeid.

Les mer

Skattemeldingen 2020 - næringsdrivende får anledning til å søke utsettelse til 20. august

Både selskaper og personlig næringsdrivende får anledning til å søke.

Les mer

Informasjon fra Revisorforeningen:


Regjeringen vil straffe lønnstyveri og forby lønn i kontanter

Arbeids- og sosialdepartementet har i dag lagt frem et lovforslag for Stortinget med tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Les mer

Endringer i foretakslovene etter Brexit

Regjeringen har fremmet lovforslag som likestiller bosatte og statsborgere i Storbritannia med bosatte og statsborgere i EØS.

Les mer

Nye regler for økt åpenhet om og deltakelse fra utenlandske aksjeeiere

Regjeringen foreslår nye regler som skal gi økt åpenhet om utenlandske eiere av aksjer i Norge, og økt mulighet for forvalterregisterte aksjeeiere å delta i generalforsamlingen.

Les mer

Elektroniske møter likestilles med fysiske møter

Regjeringen har fremmet forslag til permanente regler i foretakslovgivningen som likestiller elektroniske møter med fysiske.

Les mer

Finansdepartementet vil ikke utsette fristen for skattemeldingen lenger enn til 20. august

Næringsdrivende kan søke Skattekontoret om utsatt frist til 20. august for levering av skattemeldingen for 2020. Vi har på nytt tatt opp med Finansdepartementet at fristen burde vært utsatt til 31. august uten behov for søknad, men har ikke blitt hørt.

Les mer