Hopp til innhold

Regnskap Norge


Signeringsrettigheter i ny registreringsløsning for mva

Regnskapsfører vil kunne bistå kunden med mva-registrering. Dette har Regnskap Norge jobbet for.

Les mer

Hva får du igjen som medlem i Regnskap Norge?

Om medlemskapet og betydningen av at du er en del av et fellesskap.

Les mer

Ny revisorlov snart klar

Den nye loven vil gi regnskapsførere med enkeltpersonforetak revisjonsplikt.

Les mer

Detaljer på plass for den nye støtteordningen for reiselivsnæringen

Foretaket må kunne vise til et omsetningsfall på minst 40 prosent. Autorisert regnskapsfører eller revisor må bekrefte søknaden.

Les mer

Forslag om at digitale og fysiske møter likestilles i boliglovgivningen

Midlertidig lov oppheves 1. november 2020

Les mer

Informasjon fra Revisorforeningen:


Skal utrede forslag om ny foreningslov

Nærings- og fiskeridepartementet har nedsatt en gruppe som skal utrede forslag til ny lov om foreninger.

Les mer

Ny revisorlov - oversikt over de viktigste endringene

Vi får en helt ny lov, mer omfattende, men samtidig tydeligere og enklere å forholde seg til for brukerne. Lovreglene er i hovedsak i tråd med EU-reglene og reglene i Danmark, Sverige og andre EØS-land. De fleste særnorske krav blir fjernet.

Les mer

Kompensasjonsordning for reiselivsnæringen

Regjeringen foreslår at den nye ordningen med kompensasjon for reiselivsnæringen vil bygge på den midlertidige kompensasjonsordningen for næringslivet, som ble avviklet ved utgangen av august. Det innebærer at reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall vil få kompensert en andel av sine faste, uunngåelige kostnader.

Les mer

Finanskomiteen har avgitt innstilling om ny revisorlov

Finanskomiteen slutter seg i all hovedsak til Regjeringens forslag. Vi forventer at loven blir endelig vedtatt i løpet av november og at den blir satt i kraft fra 1. januar 2021.

Les mer

Nå kan det bli enklere å senke skatten på boligformue

Forslaget til statsbudsjett for 2021 kan lette formuesskatten på bolig.

Les mer