Hopp til innhold

Regnskap Norge


Omstillingsordningen for reiselivet videreføres og utvides

denne runden kan også nyetablerte bedrifter og messe- og konferansearrangører få støtte. Merk at det er kort søknadsfrist.

Les mer

Regnskapsfører kan fylle ut søknad om mva-registrering

Endelig er det rullet ut funksjonalitet for at regnskapsfører kan bistå kundene med mva-registrering i skatteetatens nye løsning.

Les mer

Adgangen til å skrive opp pålydende på aksjene ved fisjonsfusjon

Skattedirektoratet går tilbake på visse innskrenkende fortolkninger i tidligere uttalelser.

Les mer

Enighet om statsbudsjettet for 2021

Formuesskatten på boliger og fritidsboliger økes ikke likevel.

Les mer

Hvitvaskingsloven – opplæring av medarbeidere

Regnskap Norge lanserer både spill-app og nettkurs som kan brukes for å oppfylle opplæringskravet i hvitvaskingsloven.

Les mer

Informasjon fra Revisorforeningen:


Når er badeanlegg "opplevelsessenter"

I en bindende forhåndsuttalelse kommer skattekontoret til at et planlagt anlegg er et større svømmeanlegg, og ikke et opplevelsessenter i form av et badeland.

Les mer

Cash eller kontroll?

Det har igjen blitt nødvendig med strenge smitteverntiltak og nedstenging av virksomheter. Dette gjelder både virksomheter som er pålagt å stenge, og etter hvert også virksomheter som må stenge fordi kundene uteblir.

Les mer

Dom om fradrag for inngående mva - salg av fast eiendom

Staten vant saken mot Skatteklagenemda om fradrag for inngående merverdiavgift ved salg av fast eiendom.

Les mer

Informasjonsdeling mellom etatene er nødvendig for å bekjempe arbeidslivskriminalitet

Dette fremheves av Justisdepartementet i en høring om nye regler i forvaltningsloven om informasjonsdeling mellom forvaltningsorganer uten hinder av taushetsplikt. Revisorforeningen støtter lovforslaget.

Les mer

Brexit: Dispensasjon for å beholde britiske styremedlemmer mv.

Selskaper, samvirkeforetak og stiftelser med britiske styremedlemmer, bedriftsforsamlingsmedlemmer eller daglig leder, må søke om dispensasjon i god tid før nyttår.

Les mer