Hopp til innhold

Regnskap Norge


Stortinget med flere endringer i krisetiltakene

Blant annet gjøres det endringer i kompensasjonsordning 2, kontantstøtten fra NAV til selvstendig næringsdrivende og permitteringsperioden.

Les mer

Anmodning om romsligere frister i årsoppgjøret

Koronapandemien gir regnskaps- og revisjonsbransjen utfordringer med å gjennomføre årsoppgjøret til vanlig tid. Regnskap Norge og Revisorforeningen ber derfor om at fristene utsettes på samme måte som i 2020.

Les mer

Merverdiavgift på anskaffelser til hjemmekontor - naturalytelser

Skattedirektoratet oppdaterte nylig sin uttalelse om anskaffelser til hjemmekontor som følge av korona. Uttalelsen innebærer en oppmykning av reglene på mva-området.

Les mer

Vedvarende høyt arbeidstrykk tilsier at bransjen trenger fristutsettelser

Mange medlemmer forteller om lange og krevende arbeidsdager. Det er utfordrende å kombinere daglig drift med årsoppgjør, nå må vi samtidig hjelpe kundene med kompensasjonsordningene, betalingsutsettelser og permitteringer - fra hjemmekontor.

Les mer

Investeringsvirksomhet – bokføring av kjøp og salg av verdipapirer

Dokumentasjon av hvert kjøp og salg telles som et bilag.

Les mer

Informasjon fra Revisorforeningen:


Rentebegrensningsregelen for migrerte selskaper og filialer

Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse om rentebegrensingsregelen for selskaper som migrerer inn eller ut av Norge, norske filialer av utenlandske selskaper og utenlandske filialer av norske selskap.

Les mer

Særavtalene for reiser forlenges til ut juni

Dagens satser for kost- og bilgodtgjørelse og vilkårene i særavtalene videreføres uendret frem til 30. juni 2021.

Les mer

Kompensasjon for tapt varelager

Stortinget har bestemt at det skal gis kompensasjon for varelager som har gått tapt på grunn av smitteverntiltak. Det er også åpnet for å redusere grensene for maksimal støtte i den generelle kompensasjonsordningen.

Les mer

Hjemmekontor og fradrag for mva

Arbeidsgiver vil ha fradrag for inngående avgift på anskaffelser til hjemmekontor under forutsetning av at ytelsen ikke utløser skatteplikt for den ansatte.

Les mer

Koronapandemien gir regnskaps- og revisjonsbransjen store utfordringer med å gjennomføre årsoppgjøret til vanlig tid – behov for fristutsettelse også i 2021

Revisorforeningen og Regnskap Norge ber om at fristene i årsoppgjøret for 2021 utsettes på samme måte som i 2020.

Les mer