Hopp til innhold

Regnskap Norge


Fagsupport som gjelder kompensasjonsordningen

Vi har satt sammen et eget team som håndterer henvendelser relatert til denne ordningen.

Les mer

Oppdatert veileder om naturalytelser

Skattedirektoratet har oppdatert veilederen om rapportering og skattlegging av naturalytelser. Formålet er å forenkle.

Les mer

Årlig justering av mva

Fristen for å foreta årlig justering av mva er 10. februar. Justering gjøres på mva-meldingen for 6. termin.

Les mer

Mva-melding lav omsetning – søknads- og leveringsfrist

Husk å søke om årlig levering innen 1. februar og å levere oppgaven innen 10. mars

Les mer

Opposisjonspartiene enige om en rekke krisetiltak

Regjeringen får pålegg om 23 punkter som dreier seg om å forlenge ulike ordninger, som permitterings- og dagpengeordningene.

Les mer

Informasjon fra Revisorforeningen:


Styret i stiftelser

Stiftelsestilsynet har laget en temaside for styrearbeid og hjelp for styremedlemmer i stiftelser.

Les mer

Nedsettelse av formuesverdi på bolig - dokumentasjonskrav ved bruk av "sikkerhetsventilen"

Ved krav om nedsettelse av formuesverdi av eiendom stilles det ikke krav om at takstmann eller megler besiktiger eiendommen dersom det er farlig eller forbudt å oppholde seg på eiendommen.

Les mer

Stimuleringsordningen for kultursektoren forlenges ut juni

Formålet med stimuleringsordningen er at kulturarrangementer vil bli gjennomført over hele landet. Utkast til forskrifter er sendt på høring.

Les mer

Mva registrering

All registrering, meldinger om endringer og opphør skal i fremtiden skje via Skatteetatens portal for mva registrering.

Les mer

Folkehøyskoler og fradrag for inngående avgift

Skatteetaten har gitt en veiledende uttalelse om folkehøyskoler og forholdsmessig fradrag for inngående avgift.

Les mer