Hopp til innhold

Regnskap Norge


Et steg nærmere utsatt årsregnskapsfrist

Finansdepartementet har avgitt proposisjon til Stortinget som følger opp det tidligere høringsforslaget om å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder i 2021.

Les mer

Ikke levert årsregnskap 2019 – tvangsoppløsning iverksettes 11. juni 2021

Aller siste frist for innsendelse, før tingretten blir orientert om at tvangsoppløsning kan iverksettes, er satt til 11. juni 2021.

Les mer

Tilskuddsordning innreisekarantene – mandag 10. mai åpnes det for søknader

Betingelsene for å få kompensert utgifter ved innreisekarantene er offentliggjort.

Les mer

Kompensasjonsordning 2 - tapt varelager og andre endringer

Regjeringen varsler om nye endringer i kompensasjonsordningen. Rundt 20. mai skal det bli mulig å søke om kompensasjon for mars - april.

Les mer

Ledig verv i Regnskap Norges kvalitetskontrollutvalg

Er du opptatt av kvalitet i bransjen, vil utvikle kompetansen og samtidig bidra inn i foreningen?

Les mer

Informasjon fra Revisorforeningen:


Utsettelse av fristene i årsoppgjøret

07.05: Regjeringen har lagt frem lovproposisjon med forslag om å utsette fristene for årsregnskapet med to måneder. 06.04: Næringsdrivende kan søke Skattekontoret om utsatt frist til 20. august for levering av skattemeldingen for 2020.

Les mer

Karantenekompensasjonsordningen - tilskudd for merkostnader til innreisekarantene

Foretak som har merkostnader til innreisekarantene for tilreisende arbeidstakere, kan få dekket inntil 1000 kr. per døgn i karantene. Revisor eller regnskapsfører skal bekrefte opplysninger i søknaden om merkostnader og arbeidstakere. Det åpnes for søknader fra 10. mai.

Les mer

Mva - helsetjenester

Skattedirektoratet har uttalt seg om de nye reglene for avgiftsplikt på kosmetisk kirurgi og behandling.

Les mer

Endring av regnskapsloven

30. april: Endringer i regnskapsloven og verdipapirhandelloven (periodisk rapportering og direktivgjennomføring) er sanksjonert i Statsråd og trer i kraft 1. juli 2021.

Les mer

Selskapsrapportering og klimarisiko i finansmarkedsmeldingen

Bedre selskapsrapportering er avgjørende for at finansforetak og investorer skal kunne vurdere og prise klima- og miljørelatert risiko påpeker Regjeringen i finansmarkedsmeldingen 2021.

Les mer