Hopp til innhold

Regnskap Norge


Oppdatering KS Komplett - hvitvaskingsrutine for EPF, opplæringsplan og avstemmingsskjema AGA

I KS Komplett finner du nå en hvitvaskingsrutine tilpasset regnskapsforetak organisert som enkeltpersonforetak. I tillegg kommer opplæringsplan på hvitvaskingsområdet og avstemmingsskjema tilpasset lavere arbeidsgiversavgift for tredje termin.

Les mer

Forenklingskonferansen 2020

Hvordan gjøre det enklere å etablere og drive virksomhet uten å ofre nødvendig kontroll? Vi tar debatten 23. september.

Les mer

NAV mangler opplysninger om lønnskompensasjon til permitterte

8 000 arbeidsgivere har fortsatt ikke levert nødvendige opplysninger.

Les mer

Korona - konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt

Skattedirektoratet med oversikt over skatte- og avgiftsmessige konsekvenser.

Les mer

Endring i antall omsorgsdager fra 1. juli 2020

Det doble antall omsorgsdager som tidligere i år ble gitt på grunn av koronasituasjonen falt bort fra 30. juni 2020.

Les mer

Informasjon fra Revisorforeningen:


Forenklingskonferansen 2020

Hvordan gjøre det enklere å etablere og drive virksomhet uten å ofre nødvendig kontroll? Vi tar debatten 23. september. Næringsministeren, NAV-direktøren og direktøren i Arbeidstilsynet kommer. Kommer du?

Les mer

Ny rapport om elektronisk faktura

Overgang til elektronisk faktura gir en potensiell besparelse på 4,2 mrd. kroner per år viser en rapport som to departementer har bestilt fra Oslo Economics.

Les mer

Lønnsstøtteordningen - tilskudd for bedrifter som tar permitterte tilbake i jobb

Den midlertidige ordningen med tilskudd til bedrifter som tar egne permitterte tilbake i jobb er fastsatt. Tilskudd gis for juli og august hvis bedriften har hatt et omsetningsfall på minst 10 prosent.

Les mer

Merverdiavgift - fritak for dybdejournalistikk

Fritaket for aviser er fra 1. juli 2020 utvidet til å omfatte dybdejournalistikk.

Les mer

Kompensasjonsordningen: Beløpsgrense for krav om bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører

Foretak som har hatt et betydelig fall i omsetningen kan søke om tilskudd for mars til og med august måned. 30.6: Ikke krav om bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører hvis ingen månedlige tilskudd er over 15 000 kroner. Endringer i kompensasjonsforskriften.

Les mer