Hopp til innhold

Regnskap Norge


All in på utvikling og omstilling

7 steg for endringsprosesser og hva Regnskap Norge tilbyr innen endringsledelse og forretningsutvikling.

Les mer

Regnskapsforetak beveger seg mot å bli totalleverandør av økonomi- og rådgivningstjenester

I Finanstilsynets årsmelding for 2018 går det frem at de ser en klar tendens til at regnskapsforetak utvider tjenestespekteret.

Les mer

Hvitvasking - antall innrapporteringer til Økokrim på nivå med tidligere år

Regnskapsførere sendte i 2018 inn 61 MT-meldinger, mens revisorene sendte inn 42.

Les mer

Ny hvitvaskingsrutine ? orientering og veiledning

Ny hvitvaskingslov gjør det nødvendig for regnskapsforetak å etablere ny rutine for å forebygge og avdekke hvitvasking.

Les mer

Hvorfor engasjere seg?

Vi ønsker deg velkommen til årsmøte og generalforsamling i Regnskap Norge, 11.?13. juni.

Les mer

Informasjon fra Revisorforeningen:


Skattefunn for selskaper som går med tap

I siste utgave av Skatte-ABC skriver Skattedirektoratet at selskaper som har tapt mer enn halvparten av egenkapitalen skal være ekskludert fra Skattefunn.

Les mer

Høring ? skattemelding for næringsdrivende på standardisert digitalt format

Skatteetaten skal innføre digital skattemelding for næringsdrivende. Alle eksisterende skjemaer fjernes og erstattes av en «temabasert» fil. Det legges opp til pliktig innføring for inntektsåret 2020 med innlevering i 2021.

Les mer

Altinn og Difi samles i et nytt digitaliseringsdirektorat

Norge skal bli verdensledende innen digitalisering av offentlige tjenester. For å oppnå bedre tilgjengelige offentlige tjenester, forenklinger og en enklere hverdag for folk flest, samles nå spydspissene i det offentlige digitaliseringsarbeidet.

Les mer

Brexit - konsekvenser for revisorer

Finanstilsynet har publisert informasjon om revisjonsrettslige konsekvenser av en "no-deal" brexit.

Les mer

Reglene for naturalytelser endres

De nye reglene for rabatter og fribilletter har høstet mye kritikk. Nå endres reglene.

Les mer