Hopp til innhold

Regnskap Norge


Utbytte fra kriminalitet investeres i eiendom

Utnyttelse av utenlandske arbeidstakere og unndragelse av skatt og avgift er nå de to vanligste formene for arbeidslivskriminalitet.

Les mer

Hvitvasking ? husk å oppdatere status på reelle rettighetshavere og PEP

Det er også viktig å merke seg de spesielle oppbevaringsreglene.

Les mer

Aksjonærregisteroppgaven post 7 - formuesverdien i nystiftede selskaper

Husk at nystiftede selskaper har fått ny verdsettelsesmetode.

Les mer

Altinn-appene fjernes

Det nye Digitaliseringsdirektoratets første Altinn-grep er et ledd i ny produktstrategi.

Les mer

Nasjonal strategi for kunstig intelligens

Strategien beskriver de store linjene i regjeringens arbeid for ansvarlig bruk av kunstig intelligens i offentlig forvaltning og i relasjon til den private sektoren.

Les mer

Informasjon fra Revisorforeningen:


Kassasystemer med produkterklæring

Skatteetaten publiserer oppdatert liste over kassasystemer med produkterklæring.

Les mer

Ny registreringsløsning for mva

Skatteetaten etterlyser pilotbrukere.

Les mer

Endringer i reglene om likestilling og diskriminering fra 1.1.2020

Aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven er skjerpet fra 1. januar 2020. Videre er det etablert et lavterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven.

Les mer

Standardisering er avgjørende for bedre bærekraftsrapportering

Det må etableres en felles internasjonal standardsetter for finansiell og ikke-finansiell rapportering, mener Revisorforeningen.

Les mer

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen med tall pr. 31. desember 2019. Diskonteringsrenten er endret fra 1,8 % pr. 31.08.2019 til 2,3 % pr. 31.12.2019 basert på foretaksobligasjoner (OMF) og fra 1,3 % til 1,7 % basert på statsobligasjoner.

Les mer