Hopp til innhold

Regnskap Norge


Hvem kan signere oppdragsavtaler?

Kan andre enn daglig leder signere oppdragsavtaler på vegne av regnskapsforetaket?

Les mer

Slik holder du en god presentasjon

Skal du legge frem regnskap og budsjett for styret eller forklare strategien for de ansatte? God teknikk gjør at budskapet når frem hos tilhørerne.

Les mer

Coworking ? en hurtigvoksende momsbombe

Stadig færre vil sitte alene og jobbe. Coworking er derfor attraktivt for både leietakere og gårdeiere. Men fenomenet er en mva-bombe som gjør at alle involverte må holde tunga rett i munnen.

Les mer

Sterkere digitaliseringsmuskler og mer penger

Fra nyttår slås Difi og Altinn sammen og blir Digitaliseringsdirektoratet. Direktoratssjef Steffen Sutorius ønsker seg større økonomiske muskler og mer slagkraft til forenkling og digitalisering.

Les mer

Vi skaper dagens og fremtidens suksesshistorier for bransjen

Om å bidra til og forstå utviklingen i det store bildet ? og å la seg inspirere av hverandre.

Les mer

Informasjon fra Revisorforeningen:


Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader

Endringene i standarden om pensjonskostnader er nå fastsatt. Planendringsgevinster som oppstår i forbindelse med ubetingede planendringer, kan nå benyttes til å redusere uinnregnede estimatavvik. Før endringen var det plikt til å resultatføre slike gevinster i sin helhet.

Les mer

Saksbehandlingstider i Brønnøysundregistrene ? vær tidlig ute!

Saksbehandlingstiden i Brønnøysundregistrene varierer fra dag til dag. Skal du registrere i Foretaksregistret før årsskiftet ? vær ute i god tid!

Les mer

Skybaserte ERP-systemer ? mer effektivt og billigere?

Mange erfarer at ved overgang til skybaserte ERP-systemer blir regnskapsførerhonoraret vesentlig høyere.

Les mer

EU skal utrede CO2-toll ? kan hjelpe norske bedrifter

EU-kommisjonen ønsker å legge toll på varer fra land med høye utslipp og lave miljøstandarder. En CO2-toll kan bidra til å gjøre norske varer mer konkurransedyktige i det europeiske markedet.

Les mer

Attestasjoner gir bedre bærekraftsrapportering

Det er økende etterspørsel etter god bærekraftsrapportering. Ekstern attestasjon utført av revisor reduserer risikoen for feil og unøyaktigheter i rapporteringen. Dette gir merverdi for kundene og åpner nye muligheter for revisorene.

Les mer